HEM   

    OM PRIMO KONSULT   

    PRODUKTER & TJÄNSTER   

    BIBLIOTEK   

    SAMARBETSPARTNERS   

    KONTAKT   


En bild av positivt ledarskap, förändringsarbete och personlig utveckling
Foto: Fågelvägen, Sydöstra ÖlandAffärsidé för Primo konsult

Att med ett salutogent (hälsobringande) synsätt, bidra till individers och gruppers utveckling ledande till bättre arbetsresultat, starkare team och ökad arbetsglädje.

*Med hisstestet menas att man ska hinna uttrycka affärsidén under den tid det tar för en hiss att passera mellan två våningar. Prova!


PRODUCERAD AV SWEHORISON