HEM   

    OM PRIMO KONSULT   

    PRODUKTER & TJÄNSTER   

    BIBLIOTEK   

    SAMARBETSPARTNERS   

    KONTAKT   

Hjälp! Jag ska gå i pension!

Aldrig tidigare har människors uppfattning om vad en pensionär är haft sämre överenstämmelse med verklighetens bild av pensionärer. Inte konstigt då att många tvekar att kalla sig pensionär, bävar för att bli pensionärer och gärna skjuter upp allt som har med pension att göra, vare sig det handlar om orange kuvert eller framtida livsstil.

Men sanningen är att vi aldrig tidigare haft så många möjligheter att göra något verkligt bra av den återstående tredjedelen av livet. Nu är inte tid att skjuta på framtiden det som är verkligt viktigt. All tid finns för det meningsfulla men ingen tid alls för det som inte är det. Genom att reflektera över vad som är viktigt och meningsfullt och sedan planera sin pensionärstillvaro, öppnas möjligheter till ett innehållsrikt liv med engagemang och glädje som räcker livet ut.

I den här boken ställs de viktiga frågorna som du behöver hitta dina egna svar på, helst redan innan du gått i pension. Här varvas forskares syn på den tredje åldern med intervjuer av aktiva pensionärer, tankar och tips. Du kan läsa boken enbart som en inspiration eller ta hjälp av den när du vill göra din egen planering inför kommande pensionärstillvaro.

Beställ här

MÖTESBOK FÖR LEDARE – ta ledarskapet över dina möten

Detta är min egen bok som handlar om hur ett faciliterande ledarskap kan göra det vanliga arbetsmötet så mycket bättre! Här vill jag inspirera dig som leder möten att utveckla dem så att medarbetarna blir delaktiga och längtar till mötet.
Första delen av boken förklarar vad som händer när människor möts och varför. Hur du kan hantera besvärliga situationer och få ett bra mötesklimat. Andra delen är en handbok som tar upp en rad metoder och tekniker att prova för att göra möten mer inspirerande och lärorika.

Boken är skriven av mig och Eva C Johansson som även gjort illustrationerna.


Artiklar:

Referenser:

Kontakta primokonsult om du vill veta mer om utförda uppdrag och få referenser.

Kurser och seminarier:

Vill du gå en kurs?
Vill du delta i miniseminarier på morgon eller kväll?
Gör din intresseanmälan här.
Här har jag samlat lästips, artiklar och referenser som kan vara av intresse för en fördjupad läsning.

Lästips:

Om KASAM
Aaron Antonovsky: Hälsans mysterium
Natur och Kultur, ISBN 91-27-02193-9
Clas Malmström: Hälsosegregation har gett oss en växande klass hälsofattiga!
Medikament 1/2001

Om FIRO
Will Schutz: Den goda organisationen,
Natur och kultur, ISBN 91-27-05683-X
Susan A. Wheelan: Creating Effective Teams Sage Publications ISBN 1-4129-1376-4

Om Facilitering
Harrison Owen: Open Space Technology - A User's Guide
Berrett-Koehler Publishers Inc.; ISBN 1-57675-024-8
Maria Eliasson & Pia Larsson: Sätt fart på arbetsmötet
Koala Corporate Publishing; ISBN 91-975165-1-1
Mari Almgren & Kari Österling: Snack eller verkstad? Thomson fakta ISBN 91-7610-223-8
Krister Forsberg: Workshops och arbetsmöten Liber Bes.nr 47-09015-0
Erik Mattsson & Anna Jöborn: Möteskokboken del I och II ordrum ISBN 978-91-977664-0-1

Om mål och mening i livet
Erica Falkenström: Vad vill du egentligen
Svenska förlaget; ISBN 91-7738-593-4
Anders Engquist: Att tänka om
Prisma; ISBN 91-518-4184 -3
Kay Pollak: Att välja glädje
Hansson & Pollak Förlag; ISBN 91-631-0984-0
Ulla-Carin Lindquist: Ro utan åror
Norstedts; ISBN 91-1-301332-7
Mia Törnblom: Självkänsla nu!
Forum; 2005
Tomas Danielsson: Vad vore livet utan stress?
Prisma; ISBN 91-518-4181-9
Christina Maslach & Michael P. Leiter: Sanningen om utbrändhet
Natur och Kultur; ISBN 91-27-07115-4
Mart Jürisoo: Burn Out - från stress och utbrändhet till den goda organisationen
Ekerlids Förlag; ISBN 91-88595-87-0

Om kommunikation och ledarskap
Anders Engquist: Kommunikation på arbetsplatsen
Rabén Prisma; ISBN 91-518-2773-5
Ann-Sofi Lidén: Den gode, den onde, den fule - Vem tar täten som framtidens ledarideal?
Chef 5/2004, sid. 30 - 34.
Ichak Adizes: Ledarskapets fallgropar
Liber Ekonomi; ISBN 91-47-04298-2
Jim Collins: Good to Great
Bookhouse Publishing; ISBN 91-89388-10-0
Jim Collins: När vinst inte är målet – en monografi som kompletterar Good to Great
Bookhouse Publishing; ISBN 91-89388-27-5
Barbro Esbjörnsdotter: Lär dig förstå och lösa konflikter
Bokförlaget Augusti; ISBN 91-8530-100-0
Fredric Bohm & Stefan Laurell: Konflikthantering
Björn Lundén information; ISBN 91-7027-345-6
Eva C Johansson: Konflikthantering Förändringsarbetarna ISBN 978-91-975707-3-2
Ava C Johansson & Sören Wahlund: Lilla coachboken Vad en chef behöver veta om coaching Förändringsarbetarna ISBN 978-91-975707-4-9

"Where all think alike, noone thinks very much" - Walter LippmanPRODUCERAD AV SWEHORISON