HEM   

    OM PRIMO KONSULT   

    PRODUKTER & TJÄNSTER   

    BIBLIOTEK   

    SAMARBETSPARTNERS   

    KONTAKT   


Facilitering

"There are three types of companies:
those who make things happen,
those who watch things happen,
those who wonder what happened."
Anonymous


Grupputveckling genom facilitering
Grupputveckling för medarbetar- och chefsgrupper kan handla om att stärka teamet i det dagliga arbetet genom en bättre gruppkänsla och mer välfungerande rutiner. Eller om kris- och konfliktlösning av mer speciell karaktär. Ibland önskar man ta fram visioner, målsättningar eller planer för gruppen. Vid sådana tillfällen kan en extern facilitator ta ansvar för processen och dynamiken i gruppen, medan gruppen ansvarar för själva innehållet. I dessa uppdrag kan jag även samarbeta med andra fristående konsulter..

Uppdraget anpassas både till form och till innehåll efter den aktuella gruppens situation. Ett vanligt upplägg är att starta med analyser som sedan återkopplas både individuellt och i grupp. På det följer två eller flera workshops där gruppen arbetar omväxlande med teoripass, upplevelseövningar och med att ta fram konkreta handlings- eller utvecklingsplaner där även uppföljning är på förhand bestämd.
Mer om:

Open Space Technology (OST)
Har du en fråga du inte vet svaret på? Tag hjälp av hela medarbetargruppen! Open Space Technology (OST) är en mötesform som låter alla komma till tals på lika villkor. Strukturen stödjer självorganisation, öppenhet och eget ansvar. Den kreativa problemlösningsprocessen bygger på att ingen vet svaret och alla är experter.
Mer om:

 Coachning
Individuell coachning kan ge en bra start för nya chefer och för medarbetare som av olika skäl behöver stöd i arbetslivet. Det kan då handla om coachning för kortare eller längre perioder.
Utbildningar

Kontakta Primo konsult för information om företagsinterna utbildningar inom bland annat:

  • Konflikthantering
  • Kommunikationsträning
  • Mötesledarskap
  • Certifiering för Pulsanalys
  • Få mera gjort på jobbet
  • Facilitering
  • Att gå i pension

Produkter


PRODUCERAD AV SWEHORISON